Για να επιτευχθεί η αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο όγκος του ανακτηθέντος νερού. Για μια εκροής κατάλληλης ποιότητας για διαφορετικές χρήσεις που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αναγεννημένο νερό, είναι αναγκαίο να μειωθεί η περιεκτικότητα της επίμονης παθογόνων και μολυνόντων μικροοργανισμών οργανικά. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη σωστή ανάπτυξη των φωτοκαταλυτικών διεργασιών.

Στόχος του δικτύου FOTOCAT είναι να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη υλικών και συστημάτων φωτοκαταλυτικής αντίδρασης για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων.

Οι ερευνητικές ομάδες που απαρτίζουν το FOTOCAT (URV, U. Εξτρεμαδούρα, U. Ramon Llull, U. Rey Juan Carlos, U. Politécnica de Valencia, U. Αλμερία, PSA-CIEMAT και ICRA) έχουν συνολικά ένα δίκτυο πολύχρονη εμπειρία στη σύνθεση των νέων καταλυτικών υλικών, φωτοκαταλυτική σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των διεργασιών στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων του αντιδραστήρα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται για βιομηχανική εφαρμογή.

Η επιστημονική πρόοδος που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του δικτύου FOTOCAT θα συμβάλει σε σχέδια για Ε & Α + i, τόσο σε ευρωπαϊκό (Κοινωνική H2020-Reto 5, Νερό ΠΚΠ), και την κατάσταση (ισπανική στρατηγική για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, Έρευνα Προσανατολισμένη στις προκλήσεις της κοινωνίας) και σε περιφερειακές (ειδικά στις στρατηγικές RIS3). Οι διάφορες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα τα επόμενα δύο χρόνια θα συμβάλει στην εκπαίδευση των νέων ερευνητών στην εφαρμογή των φωτοκαταλυτικών διεργασιών για την επεξεργασία του νερού και την ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση για την αειφόρο χρήση, η ηγεσία της R + D + i για νέους ερευνητές, η εφαρμογή της φωτοκατάλυσης για την επεξεργασία του νερού βιομηχανική κλίμακα και να αυξήσει τον αντίκτυπο και τη διεθνή προβολή των ισπανικών ομάδων σε αυτόν τον τομέα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και Ιβηρική Αμερική.

Shopping Basket